www.sandslottet.dk
Pædagogik

”Livet i Sandslottet” er den fælles fortælling der binder barnets livshistorie sammen.


Vi arbejder for en demokratidannelse der grundlæggende har en antagelse om at alle har ret til at være en del af det større fællesskab og kan bidrage med hver sit.Derfor er det pædagogiske arbejde inspireret af respekten for det enkelte menneskes deltagelse i fællesskabet, med netop sin individuelle historie.

Kommunikation og samarbejde er et tema der er nærværende i det daglige samvær. At kunne kommunikere respektfuldt og inddragende, er en grundlæggende værdi. Intet er for småt til at samtale om. Vi er lyttende og inddragende i forhold til de forskellige baggrunde og erfaringer, den enkelte måtte bringe til. Respekten for den enkelte handler selvfølgelig både om børn og voksne.

Betydningen af børnenes ”spor” inspirerer den pædagogiske planlægning ved at danne udgangspunktet for aktiviteterne.
Gennem iagttagelse vil pædagogen identificere børnenes spor. Sporene er de lege og funktioner børnene er optaget af. Med andre ord, det barnet er i færd med at lære.

Når vi iagttager børnene for at finde spor, vil vi i begyndelsen være en del ude. Børnene kan her udfolde sig mere frit og uforstyrret. De kan lege det som er interessant for dem.
Vi tror på at barnet lærer ved at være i gode relationer og motiveres ved at vi tager udgangspunkt i det som de er optagede af.
Betydningen af de enkelte spor er inspirationen hvorfra aktiviteterne planlægges.

Arbejdet med de 6 læreplanstemaer er i alle i spil hver eneste dag i Sandslottet. Vi inddeler året i 3 temaer som refererer til årstiderne med et særligt fokus. Det vi undersøger i perioderne er om børnene profiterer af de rammer/aktiviteter vi tilbyder dem. Det er her evalueringen af pædagogernes arbejde ligger.

December-februar er der fokus på børnenes læreprocesser i forhold til den sproglige udvikling og kulturelle udtryksformer og værdier.

Marts-juni er der fokus på børnenes læreprocesser i forhold til de sociale kompetencer og Naturen, naturfænomener.

September-november er der fokus på børnenes læreprocesser i forhold til den alsidige sociale udvikling og krop,bevægelse.

I Sandslottet har vi stor lyst til at anvende uderummet. Når børnene er ude giver det dem nogle muligheder for stimuli, som ikke er tilgængelige indendøre. Hele barnets sanseapperat stimuleres i naturen. Indtrykkene er stærkere udenfor og giver af sig selv en grundlæggende øget opmærksomhed. Det ujævne terræn giver en naturlig stimulation af balance, grov motorik og koordinationsevne.

Udeliv forebygger stress, fedme og sygdom. Aktivitetsniveauet er højere, og udholdenhed og styrke øges derfor. Udelivets aktiviteter inviterer til fordybelse og kan derfor virke beroligende og inspirerende.

 

 

 
Sandslottet - Selvejende og Superskøn

Tisvildeleje har bakker, strand og skov – og så har vi Sandslottet – en selvejende integreret institution med både vuggestue og børnehave.

For os handler samarbejdet med børn og voksne om relationer. Vi fokuserer på udviklingen af det hele menneske i barnet og i medarbejderen. Vi er en engageret institution, hvor respekten og omsorgen for den enkelte prioriteres højest af alt. Vi er gode. Det ser vi på sunde, raske og glade børn, på tilbagemeldinger fra forældre og vores renomme i lokalsamfundet.

At være selvejende betyder stor medbestemmelse på alt fra indretning af institutionen til udviklingsopgaver i det pædagogiske virke. Det betyder også en aktiv forældrebestyrelse, som spiller en stor rolle i personalets og børnenes daglige trivsel.

Vi byder dig velkommen i Sandslottet – hvad enten du blot er nysgerrig og vil læse mere om os på vores hjemmeside - eller du er ny kollega, forælder, nuværende eller kommende barn hos os!

 

Ø - Økologisk frokostordning


Klik 2 gange for at se filmene i stort format på Youtube...

sandslottet4.jpg

© 2011 Sandslottet