Om os

Velkommen til Sandslottet

Tisvildeleje har bakker, strand og skov – og så har vi Sandslottet – en selvejende integreret institution med både vuggestue og børnehave.


For os handler samarbejdet med børn og voksne om relationer. Vi fokuserer på udviklingen af det hele menneske i barnet og i medarbejderen. Vi er en engageret institution, hvor respekten og omsorgen for den enkelte prioriteres højest af alt.

Vi lykkes i Sandslottet.

Det ser vi på sunde, raske og glade børn, på tilbagemeldinger fra forældre og på vores renomme i lokalsamfundet.

At være selvejende betyder stor medbestemmelse på alt fra indretning af institutionen til udviklingsopgaver i det pædagogiske virke. Det betyder også en aktiv forældrebestyrelse, som spiller en stor rolle i personalets og børnenes daglige trivsel.

Vi byder dig velkommen i Sandslottet – hvad enten du blot er nysgerrig og vil læse mere om os på vores hjemmeside - eller du er ny kollega, forælder, nuværende eller kommende barn hos os!


Den røde tråd

Vi bor i et spændende hus fra 2001, der ligger tæt på både skov og strand i det dejlige Tisvildeleje. Børnehuset Sandslottet er en integreret institution. Det betyder, at vi har børn i alderen 0-6 år.

Vi ser det som en styrke, at Sandslottets aldersspredning er så stor. Det giver børnene bedre mulighed for at udvikle sociale kompetencer gennem indlevelse og omsorg for andre.

De yngste får mulighed for at spejle sig i de større børn – ligesom de større børn lærer at tage vare på de små.

Vi bestræber os på at give både børn og forældre en klar fornemmelse af, at der går en rød tråd gennem barnets første og meget vigtige år i daginstitutionen.

Ét samlet hus

Vi ønsker, at alle, der færdes i Sandslottet, oplever, at vi er ét samlet hus.

Vi gør meget ud af, at børnene lærer hinanden at kende på tværs af stuer og alder. Børn, personale og forældre må meget gerne bevæge sig rundt i hele huset. Alle, der kommer i Sandslottet, har adgang til nyheder fra hele huset. Vi udnytter personalets ressourcer til fulde ved at udbyde deres kompetencer bredt – og du vil aldrig se en ansat hos os, der kun forholder sig til én af stuerne.

Filosofien er, at alle, der kommer i Sandslottet, skal have glæde af hinanden og af medarbejderens kompetencer.


Den røde tråd

Vi bor i et spændende hus fra 2001, der ligger tæt på både skov og strand i det dejlige Tisvildeleje. Børnehuset Sandslottet er en integreret institution. Det betyder, at vi har børn i alderen 0-6 år.

Vi ser det som en styrke, at sandslottets aldersspredning er så stor. Det giver børnene bedre mulighed for at udvikle sociale kompetencer gennem indlevelse og omsorg for andre.

De yngste får mulighed for at spejle sig i de større børn – ligesom de større børn lærer at tage vare på de små.

Vi bestræber os på at give både børn og forældre en klar fornemmelse af, at der går en rød tråd gennem barnets første og meget vigtige år i daginstitutionen.

Ét samlet hus

Vi ønsker, at alle, der færdes i Sandslottet, oplever, at vi er ét samlet hus.

Vi gør meget ud af, at børnene lærer hinanden at kende på tværs af stuer og alder. Børn, personale og forældre må meget gerne bevæge sig rundt i hele huset. Alle, der kommer i Sandslottet, har adgang til nyheder fra hele huset. Vi udnytter personalets ressourcer til fulde ved at udbyde deres kompetencer bredt – og du vil aldrig se en ansat hos os, der kun forholder sig til én af stuerne.

Filosofien er, at alle, der kommer i Sandslottet, skal have glæde af hinanden og af medarbejderens kompetencer.


Normering

Sandslottet kan have mellem 80 og 85 børn. Antallet afhænger af børnenes alder. Vuggestuen er fordelt på 2 stuer og er normeret til 20 børn. Børnehaven består af 3 stuer med plads til 65 børn.

Vi forsøger løbende at tilpasse os lokalsamfundets behov. I nogle perioder integrerer vi de 2,5-årige med de lidt ældre børnehavebørn. I andre perioder vælger vi at holde de 3-årige i vuggestuen.

Pris

Prisen for dit barns plads i Sandslottet afhænger af barnets alder. 0-3 årige går her til vuggestuetakst, mens de 3-6 årige går her til børnehavetakst. Prisforskellen skyldes forskellen i personaletimer, som vi afsætter til hhv. børnehave- og vuggestuebørn. Naturligt nok har små børn behov for tættere voksenkontakt end de større.

Kommende skolebørn og ’rullende skolestart’

Sandslottet indgår i et udvidet samarbejde med Sankt Helene Skole om den såkaldt ’rullende skolestart’.

I stedet for, at barnet begynder i skole efter sommerferien, det samme år, som han eller hun fylder 6 – optages børnene løbende 4 gange årligt så tæt på deres 6 års fødselsdag som muligt.

Det betyder, at lærerne ikke på én gang skal socialisere 25-30 elever, der starter i skole på samme tid. Løbende kan læreren give den nye elev den ekstra opmærksomhed, barnet kræver for at finde fodfæste i klassen.

I Sandslottet forbereder vi børnene i ca. et år op til skolestart gennem rullende optag i ’Spækhugger-gruppen’. Spækhuggerne mødes 2 gange om ugen, hvor pædagogerne laver aktiviteter, der sigter mod at skabe en mere glidende overgang til skolen og det nye læringsmiljø.NomineringSandslottet kan have mellem 80 og 85 børn. Antallet afhænger af børnenes alder.

Vi forsøger løbende at tilpasse os lokalsamfundets behov. I nogle perioder integrerer vi de 2,5-årige med de lidt ældre børnehavebørn. I andre, vælger vi at holde de 3-årige i vuggestuen.

Pris

Prisen for dit barns plads i Sandslottet afhænger af barnets alder. 0-3 årige går her til vuggestuetakst, mens de 3-6 årige går her til børnehavetakst. Prisforskellen skyldes forskellen i personaletimer, som vi afsætter til hhv. børnehave- og vuggestuebørn. Med andre ord har små børn behov for tættere voksenkontakt end de større.

Kommende skolebørn og ’rullende skolestart’

Sandslottet indgår i et udvidet samarbejde med St. Helene Skole om den såkaldt ’rullende skolestart’.

I stedet for, at barnet begynder i skole efter sommerferien, det samme år, som han eller hun fylder 6 – optages børnene løbende 4 gange årligt så tæt på deres 6 års fødselsdag som muligt.

Det betyder, at lærerne ikke på én gang skal socialisere 25-30 elever, der starter i skole på samme tid. Løbende kan læreren give den nye elev den ekstra opmærksomhed, barnet kræver for at finde fodfæste i klassen.

I Sandslottet forbereder vi børnene i ca. et år op til skolestart gennem rullende optag i ’Spækhugger-gruppen’. Spækhuggerne mødes 2 gange om ugen, hvor pædagogerne laver aktiviteter, der sigter mod at skabe en mere glidende overgang til skolen og det nye læringsmiljø.Plantegning

 

En selvejende
institution


Sandslottet er en selvejende institution. Vores bestyrelse er juridisk og økonomisk ansvarlig for driften af institutionen som helhed - og dermed en særdeles vigtig brik i både Sandslottets arbejde og vores kultur.Gribskov Kommune ejer bygningerne, som Sandslottet bor til leje i. Sandslottet administreres af Børneringen. Virksomheden assisterer med en række administrative funktioner som lønudbetaling, regnskabsførelse og konsulentbistand til bestyrelse og ledelse. Derudover yder virksomheden forskellige kursustilbud til bestyrelsen og personalet.

Læs mere om, hvad det betyder at være en selvejende institution i folderen 'En positiv forskel'.

Bestyrelsen

En selvejende institution som Sandslottet giver større mulighed for forældreindflydelse. Bestyrelsen, der består af ansatte og forældre, har det overordnede ansvar for ledelse af institutionen.

Det betyder, at bestyrelsen har ansvar for

  • Sandslottets pædagogiske linje
  • ansættelse og afskedigelse af personale
  • økonomi
  • de fysiske rammer
  • arbejdsmiljø
  • nedsættelse af relevante arbejdsgrupper og udvalg, som kan fremme og aktualisere konkrete mål
Læs mere om bestyrelsens arbejde.


 

Sandslottets
historie

Sandslottet er frugten af græsrodsarbejde.


Det var Leif og Gitte Stubkjær, der i 1999 tog initiativ til Sandslottet.

- Dengang fandtes den nærmeste daginstitution i Vejby. Her har vores tre drenge gået og efterhånden syntes vi, at der var brug for en vuggestue og børnehave i Tisvildeleje, siger Leif.

Derfor kontaktede ægteparret Helsinge Kommune, som straks satte hælene i. Kommunen mente ikke, at der var børn nok i Tisvildeleje til, at en daginstitution gav mening – men på bedste græsrods-maner startede Gitte og Leif en underskriftsindsamling. De stemte dørklokker og indsamlede underskrifter fra forældre til over 30 børn.

- Nu var behovet for en daginstitution bekræftet og kommunen gik med til at finansiere byggeprojektet. Det viste sig, at kommunen ikke baserede børnetallet på mandtal, men på nogle fremskrivninger, der ikke svarede til virkeligheden. Det erkendte de – og så var projektet skudt i gang, fortæller Leif.

God opbakning fra kommunen

Leif husker forhandlingerne med kommunen som en positiv oplevelse.

- Vores argumenter var, at en daginstitution kunne tiltrække tilflyttere til Tisvildeleje og at den var en forudsætning, hvis byen skulle opretholde det aktive lokalsamfund, som vi også kender i dag, siger han.

Kommunen nedsatte en brugergruppe med forældrerepræsentanter, politikere og en arkitekt. Tegninger til en institution, som skulle bygges i Annisse, blev derefter forelagt brugergruppen.

- Men de var alt for traditionelle og matchede ikke vores ide om et velfungerende dagtilbud i Tisvildeleje. Med udgangspunkt i en jysk institution havde jeg selv lige lavet en film om ’den økologiske børnehave’. Ideen var, at også Sandslottet skulle bygges på et socialt og energimæssigt bæredygtigt koncept.

Sandslottet fik ingen masseovn til bagning og hygge, fortæller Leif.

- Men vi fik da solfangere på taget og fx også de to tårne, som giver børnene mulighed for at overskue og danne sig et overblik over institutionen, når de engang imellem har brug for det. Igen var kommunens arkitekt meget samarbejdsvillig. Han spurgte os, hvad vi ville have og indarbejdede de fleste af vores forslag.

Sandslottet inspirerer Naturbørnehuset i Annisse

Tegningerne til Sandslottet lå klar. Gruppen bag Naturbørnehuset i Annisse (som dengang hed Annisse Børnehus) så dem og blev inspireret.

- Som en krølle på historien, droppede Annisse-gruppen også de oprindelige tegninger, da de så, hvad vi var kommet frem til i Tisvildeleje, siger Leif og smiler.