Den pædagogiske linje

 

Den pædagogiske linje

Børn slås for sjov, Børnehave, tisvilde

En målsætning for Sandslottet er at være en rød tråd, der hjælper med at binde barnets livshistorie sammen.

Vi forsøger at opfylde målsætningen ved at favne bredt og inkludere alle, der kommer hos os. Respekten for den enkeltes deltagelse i fællesskabet med netop sin individuelle historie og kompetencer er en hjørnesten i vores pædagogiske tilgang – i øvrigt også i samarbejdet mellem kolleger og med børnehavens interessenter.

Barnets spor skaber trivsel og læring

Betydningen af børnenes ‘spor’ inspirerer den pædagogiske planlægning og danner udgangspunkt for aktiviteterne i Sandslottet.

Barnets spor er de lege og aktiviteter, barnet er optaget af. Med andre ord dét, som barnet er i færd med at lære. Pædagogerne identificerer barnets spor gennem interaktion og iagttagelse.

Når vi iagttager barnet for at finde dets spor, opholder vi os i begyndelsen meget udendørs. Udenfor udfolder barnet sig mere frit og uforstyrret. Der er bedre plads til at lege med det, der interesserer og motiverer barnet – og når vi samtidig sætter alt ind for at hjælpe med at skabe gode og frugtbare relationer, tror vi på, at barnet opnår den bedste trivsel med den stejleste læringskurve som resultat.   

De 6 læreplanstemaer

Arbejdet med de 6 læreplanstemaer er i spil hver eneste dag. Med respekt for årstiderne inddeler vi året i 3 perioder med hver sit særlige fokus.  

I december-februar fokuserer vi på børnenes læreprocesser i forhold til sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier.

I marts-juni fokuserer vi på børnenes sociale kompetencer, på naturen og naturfænomener.

I september-november fokuserer vi især på den mere alsidige sociale udvikling, på krop og bevægelse.

Ud & leg

I Sandslottet prioriterer vi udendørs-aktiviteter meget højt.

Når børnene er ude, får de stimuli, som ikke findes inden-døre.

Før det første stimulerer naturen i højere grad hele barnets sanseapparat. Når du bruger dine sanser, skærper du dem. Skarpe sanser inviterer til fordybelse og har derfor både en beroligende og inspirerende effekt. På sin side giver ro og inspiration de bedste betingelser for træning af barnets evne til at fokusere og fastholde opmærksomheden.

For det andet er aktivitetsniveauet højere udendørs til gavn for børnenes udholdenhed og styrke. Det naturlige ujævne terræn stimulerer balanceevnen, grov-motorikken og koordinationsevnen og forebygger stress, fedme og sygdom.

Evaluering og den røde tråd

Leder og pædagoger evaluerer kontinuerligt på, om de rammer og aktiviteter, vi tilbyder i Sandslottet lever op til vores pædagogiske mål.

Generelt er opfattelsen, at vi når vores mål – og at børnene profiterer af Sandslottets pædagogiske linje. Kort sagt, at vi er med til at skabe kontinuitet gennem børnenes unge liv.

Det viser vores interne undersøgelser. Det viser feedback, vi får fra professionelle samarbejdspartnere og ikke mindst tilbagemeldinger fra børnenes selv og fra jer forældre.


10 gode grunde
til at spise økologisk

I Sandslottet satser vi på økologi. Vi ved, at megen konventionel mad indeholder sprøjtegifte og tilsætningsstoffer. Begge dele kan være decideret hæmmende for barnets naturlige udvikling - og fremprovokere ubehagelige følge-virkninger, som hyperaktivitet og forskellige former for kræft.


Vores madordning er obligatorisk og betales sammen med den almindelige forældrebetaling.

Se takster og tilskud her.